Geen leerkrachten, geen examens: vier op de tien scholen moeten examens schrappen of aapassen

Vier op de tien directeurs uit het middelbaar moeten examens schrappen of aanpassen. Grote boosdoener? Het stilaan onbeheersbare lerarentekort. Dat schrijft ‘Het Nieuwsblad’ vandaag.

Bijna 300 directeurs werkten mee aan een bevraging: 221 uit het basisonderwijs en 47 uit het middelbaar. De resultaten tonen dat er nog geen licht aan het ¬einde van de tunnel is in de strijd tegen het lerarentekort. Zes op de tien scholen hebben momenteel vacatures openstaan.

Scholen schrappen examens omdat er geen leraren waren om les te geven: “Ik heb zelfs ouders gevraagd om in te springen, maar tevergeefs”

In basisscholen lossen ze dat probleem doorgaans op door zorgleerkrachten voor de klas te zetten. Maar in het middelbaar hebben sommige klassen soms maanden achtereen geen les voor bepaalde vakken. Op die manier is het dan ook quasi onmogelijk om voor die vakken een examen te organiseren, klinkt het bij directeurs. Vier op de tien middelbare scholen zijn daardoor genoodzaakt examens te schrappen of op een andere manier te organiseren.

Mogen leerlingen dan zomaar over naar het volgende jaar, met grote gaten in hun kennis? Volgens de directeurs wordt er onder meer gekeken naar vorige examenperiodes en het dagelijks werk. Ook de collega’s van volgend schooljaar worden ingelicht waar de gaten zitten, zodat er eventueel kan worden bijgewerkt.

Waarom zijn er zoveel leerkrachten te weinig?

Volgend Neutr-On zijn vooral de slechte werkomstandigheden de grote boosdoener. Als nieuwe leerkrachten in een school terechtkomen botsen ze vooral op:

–              Onbekwame, slecht opgeleide en autoritaire directeurs, gebrek aan leiderschap

–              Laissez-faire-leiderschapsstijl

–              De term laissez-faire betekent letterlijk: ‘laat maar op zijn beloop gaan’. En daarmee is veel gezegd over deze leiderschapsstijl. In feite gaat het over een minder sturende leiderschapsstijl,

o             Dat je medewerkers verantwoordelijkheid geeft, omdat de directeur te vaak afwezig is

o             Dat je veel kunt loslaten, omdat de directeur het te druk heeft met andere zaken

o             Dat je niet te veel stuurt of zelfs dat je de medewerker laat sturen door gebrek aan verantwoordelijkheid of door te veel bijbaantjes, vaak afwezig zijn

–              Er is een aantal valkuilen bij deze stijl van leiderschap:

o             Je laat medewerkers te vrij en daardoor wordt het anarchie

o             Je neemt een passieve houding aan

o             Je bent niet duidelijk over de koers van de organisatie en dat draagt niet bij aan vertrouwen

o             Je komt als leider weinig betrokken over, demotivatie van het personeel

–              Negatieve gevolgen

o             Onduidelijkheid en twijfel in jouw team

o             Te weinig aandacht voor de teamleden

o             Te weinig ondersteuning voor de collega’s, interne roddelcampagnes, elkaar viseren

o             Anarchie binnen het team, elkaar dwarsbomen, leugencampagnes, pesterijen

o             Onderlinge strijd tussen de teamleden, verstoorde relaties

o             Ziekte en verzuim binnen het team

–              Gebrek aan lesmateriaal, boeken

–              Slechte schoolsfeer, weinig arbeidsvreugde, negatieve schoolcultuur, gebrek aan tuchtmaatregelen

–              Lage onderwijskwaliteit door de ongemotiveerde, agressieve leerlingen