Nationale Bank verwacht toch versnelling economische groei

De Nationale Bank van België verwacht dat de Belgische economie in het tweede kwartaal van 2021 toeneemt met 1,3 procent.

Als de prognose van de NBB uitkomt, dan betekent dit een versnelling van de economische groei tegenover de eerste drie maanden van het jaar, waarin het Belgische bbp met 1 procent toenam. Die stijging was te danken aan een heropleving van de binnenlandse vraag – en dan vooral de consumptie van gezinnen -, in combinatie met een terugval van de invoer.

De NBB verwacht dat de private consumptie in het tweede kwartaal nog zal versnellen, nu de coronabeperkingen geleidelijk worden afgebouwd. Zo werd er vandaag/woensdag nog versoepeld, met een uitbreiding van de openingsuren van de horeca en de opening van onder meer bioscopen, bowlinghallen en casino’s.

‘Tegelijk staat het consumentenvertrouwen op een hoog peil en blijven de inkomensvooruitzichten robuust, ook al door de opvallend sterke arbeidsmarkt. De eerste ‘hard data’ voor april zijn veelbelovend en het heropenen van de horeca zal ook de niet-voedingswinkels een zetje geven’, meldt de Nationale Bank.

Volgens de prognoses blijven in het tweede kwartaal ook de bedrijfsinvesteringen ‘stevig’, terwijl de overheidsinvesteringen en de investeringen in woningen toenemen. Allicht volgt er ook een sterke toename van de invoer, waardoor ‘de bijdrage van de netto-uitvoer tot de groei in het tweede kwartaal negatief zou worden’.  Bron:  Nationale Bank

Welzijnswet bestaat 25 jaar

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk viert haar 25-jarig bestaan. Deze wet vormt, samen met haar uitvoeringsbesluiten, de basis van de reglementering over veiligheid en gezondheid op het werk. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg laat deze verjaardag zeker niet onopgemerkt voorbijgaan.

Er zijn  verschillende acties in de komende weken op onze pagina op de BeSWIC website gewijd aan 25 jaar welzijnswet en op sociale netwerken (#25jaarwelzijnswet)

Alle verdere info via:

Toelichting over de welzijnswet – Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)

Beswic | Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk.

Actieplan Zorgen voor morgen

Met het actieplan Zorgen voor morgen wil Vlaanderen de psychosociale gevolgen van de coronacrisis opvangen. De doelstelling is de (geestelijke) gezondheid van de bevolking maximaal te beschermen, veerkracht te versterken en de geestelijke gezondheids- of sociale problemen die zich voordoen als gevolg van deze crisis, snel en krachtdadig aan te pakken.

Zorgen voor morgen begint vandaag

Onze samenleving maakt een ongekende periode door. Het leven zoals we dat kennen, is op zijn kop gezet. Mensen zijn gescheiden van hun geliefden, verliezen hun vrijheid, weten niet of en wanneer het virus en de maatregelen zullen stoppen. Dit stelt mensen op de proef. De onzekerheid, angst en stress die hiermee gepaard gaan, kunnen ernstige gevolgen hebben. Zeker in combinatie met sociale isolatie, moeilijkere toegang tot hulp, het wegvallen van hobby’s en activiteiten, de onzekerheid over het werk. Het coronavirus heeft niet alleen gevolgen voor onze fysieke gezondheid, maar heeft ook een grote impact op het mentale welzijn van de bevolking.

De gevolgen van de lockdown en beperkende maatregelen op ons mentaal welbevinden werden onmiddellijk zichtbaar. Op dinsdag 24 maart 2020 werd de vragenlijst van de coronastudie, een initiatief van de Universiteit Antwerpen, zo’n 346.000 keer ingevuld. 32% van de respondenten heeft problemen om zich te concentreren, 30% slaapt slechter dan gewoonlijk, 42% voelt zich meer onder druk gezet. En 42% van de respondenten geeft aan zich neerslachtiger dan anders te voelen.

De eerste gevolgen voor ons mentale welzijn steken nu al de kop op. De hulplijnen krijgen meer oproepen binnen. Ze trekken ook een nieuw publiek aan. Voor mensen die zelf ziek geworden zijn door COVID-19, kan de besmetting een trauma nalaten. Sommigen hebben voor hun leven gevreesd, lagen in ademnood op intensieve zorgen, zonder hun familie aan hun zijde en met verzorgers die verborgen zijn achter beschermingsmateriaal.

De veerkracht van mensen is cruciaal om deze crisis goed door te komen. We weten dat de combinatie van stressoren en risicofactoren daar een grote impact op kunnen hebben. Die effecten zullen we pas zien tegen het einde van de crisis en in de periode daarna. Niet iedereen zal vlot de draad van het ‘gewone’ leven terug kunnen oppikken. We kunnen verwachten dat er uitval zal zijn op school of op het werk. Ook de psychosociale gevolgen van een economische recessie zien we pas met vertraging. We kunnen en moeten ons hierop zo goed als mogelijk voorbereiden en alle krachten bundelen. Zorgen voor morgen begint vandaag.

Hoe gaan we bouwen aan een veerkrachtige samenleving?

Met het actieplan mentaal welzijn of ‘Zorgen voor morgen’ (met bijlage) willen we de bevolking laten zien dat we de psychosociale gevolgen van de coronamaatregelen ernstig nemen. En dat we zowel op korte als op middellange termijn oplossingen hebben. We willen de veerkracht van de bevolking opkrikken, mensen helpen met beter voor zichzelf te zorgen, en snel en krachtdadig de gevolgen van deze crisis op onze mentale gezondheid aanpakken.

We focussen ons op vijf grote doelgroepen:

  • De volledige bevolking. Iedereen ondervindt een impact op zijn of haar leven door de maatregelen.
  • De zorgverleners en bewoners van residentiële voorzieningen. De zorgverleners en welzijnswerkers staan onder grote druk en de bewoners zijn al weken geïsoleerd.
  • Kinderen, jongeren en gezinnen. Het wegvallen van school en andere activiteiten en constant thuis zijn legt een grote druk op de gezinnen maar ook de kinderen en jongeren zelf.  
  • Mensen met een maatschappelijke of psychische kwetsbaarheid. Zij zijn bijzonder vatbaar voor een verhoogd isolement en gevoelens van angst.
  • Mensen die door COVID-19 getroffen werden, zowel patiënten als familie van overledenen. Besmette personen voelen zich nadien vaak gestigmatiseerd en nabestaanden hebben geen of slechts beperkt afscheid kunnen nemen van hun geliefde.

We moeten het verschil maken tussen ons mentale welzijn in een periode van lockdown, en de periode nadien, wanneer de maatregelen opgeheven worden. Daarom werken we ook in het actieplan met verschillende fase. De hoogste noden krijgen prioriteit, die pakken we op korte termijn aan. Andere acties zijn vooral gericht op wat hierna komt. En zijn dus eerder voor de middellange en de lange termijn.

Krachten bundelen

Het bouwen aan een veerkrachtige samenleving doen we niet alleen.

We werken samen met organisaties op het terrein en zetten hun ervaring in om mensen weerbaarder te maken.

We toetsen de uitvoering van dit plan ook af met de mensen waarvoor het plan bedoeld is zoals bijvoorbeeld ouderen, jongeren, mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun omgeving, mensen met ervaring in armoede. Dit gebeurt in de klankbordgroep met ervaringsdeskundigen.

Alle verdere info via:

https://zorgenvoormorgen.be/

Vlaanderen blijft investeren in mentaal welzijn | Zorgen voor Morgen

Actieplan Zorgen voor morgen | Zorgen voor Morgen

De 5 grootste knelpuntberoepen in techniek

Corona of niet, sommige technische beroepen blijven even nijpend als een jaar geleden. We zetten vijf technische jobs op een rijtje die op de jobmarkt erg gegeerd zijn.

Corona verandert alles, maar voor sommige jobs lijkt die invloed eerder beperkt. “Voor heel wat van die beroepen blijft de krapte op de arbeidsmarkt aanwezig”, erkent Joke Van Bommel, woordvoerder VDAB. “Vaak heeft dat te maken met een competentiekloof tussen vraag en aanbod die niet plots weg is door de coronacrisis.”

In de lijst van knelpuntberoepen, die overigens eerstdaags een actuele versie krijgt, staan tientallen technische jobs. Dit zijn vijf heel nijpende technische beroepen, met focus op de industrie.

1. Technicus elektromechanica

De categorie van technicus elektromechanica is een gegeerde categorie op de Vlaamse arbeidsmarkt. Hier vinden we ook zowat het knelpunt aller knelpuntberoepen: de technicus industriële installaties. Hij of zij onderhoudt, herstelt en installeert industrieel of technologisch materieel. Denk aan compressoren, motoren, pompen of transformatoren. Al wordt van deze technicus vaak ook de planning en coördinatie van onderhouds- of installatiewerkzaamheden verwacht. “Werk gegarandeerd”, klinkt het in een VDAB-brochure over dit beroep.

Onderkant formulier

Binnen de beroepsgroep van de technicus elektromechanica vinden we ook andere hardnekkige knelpuntberoepen. Denk aan de onderhoudstechnicus voor liften. Of aan de technicus communicatienetwerken. Beroepen waar allemaal ook de nodige scholing voor vereist is. En ervaring, dat vaak ook.

2. Onderhoudsmecanicien

Een onderhoudsmecanicien staat in voor de goede werking van het mechanisch gedeelte van werktuigen, installaties en (al dan niet geautomatiseerd) productiemateriaal. Hij voert mechanisch onderhoud, revisie of renovatie uit. Eind vorige maand stonden er, volgens de VDAB, voor dit profiel in Vlaanderen nog een kleine 400 jobs open.

Deze mecanicien is een knelpuntberoep omdat te weinig jongeren ervoor kiezen, en eigenlijk ook voor techniek in het algemeen. Daarnaast worden de eisen inzake technische kennis ervoor alsmaar hoger.

3. Onderhoudselektricien

De onderhoudselektricien heeft als beroepsgroep evenzeer af te rekenen met te weinig geschoolde profielen. De voorbije jaren nam de technologie een vlucht, waardoor bijscholing noodzakelijk is. Bovendien werd het onderhoud veeleisender met de nodige attesten en veiligheidsregels die in acht moeten worden genomen.

4. Elektrotechniek

Ook de categorie van monteurs en installateurs in elektrotechniek is erg hot op de arbeidsmarkt. Vooral dan de job van industrieel elektrotechnisch installateur. Die installeert elektrische installaties in industriële gebouwen en stelt ze in werking volgens de veiligheidsregels. Het vergt specifieke vakkennis inzake elektriciteit en elektromechanica. Deze installateurs moeten namelijk ook plannen kunnen lezen en veiligheidsregels respecteren.

5. Tekenaar-ontwerper

De tekenaar-ontwerper heeft een iets ander profiel. Hij of zij ontwerpt onderdelen en installaties op basis van technische documenten. Ook zij zijn intussen een vaste waarde in de top tien van knelpuntberoepen van de VDAB. En dit geldt zowel voor de tekenaar-ontwerper mechanica als de tekenaar-ontwerper elektriciteit & elektronica. Dit knelpuntberoep heeft ook af te rekenen met uitdagingen inzake de startopleiding, want er bestaan weinig specifieke opleidingen voor tekenaars.

Verpleegkundige blijft grootste knelpuntberoep

De job van verpleegkundige blijft het grootste knelpuntberoep in Vlaanderen. Dat blijkt donderdag uit de nieuwe knelpuntberoepenlijst die is voorgesteld door minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

Naast de zorg horen ook de bouw- en de IT-sector bij de sectoren met de grootste aantallen knelpuntberoepen. Een opvallende nieuwkomer in de lijst is het beroep van leidinggevende in een onderwijsinstelling, zoals directeur van een basisschool.

De lijst van knelpuntberoepen wordt elk jaar samengesteld door de VDAB. Het gaat om beroepen waarvoor werkgevers moeilijk geschikt personeel vinden. Voor de redactie van zijn lijst baseert de VDAB zich op zijn gegevens over vacatures en werkzoekenden enerzijds, maar ook op een bevraging van VDAB-experten en sectororganisaties anderzijds.

Op de nieuwe lijst staan alles samen 190 knelpuntberoepen. Op nummer 1 staat nog steeds de job van verpleegkundige. De gezondheids- en welzijnszorg ontsnapt niet aan de vergrijzing op de arbeidsmarkt. Het knelpunt in deze sector doet zich in de eerste plaats voor bij (hoofd)verpleegkundigen, maar ook bij de zorgkundigen en verzorgenden.

Meer dan de helft van de top 10 van de knelpuntberoepen gaat om een technische functie: van technicus industriële installaties over conducteur bouw/werfleider tot onderhoudsmecanicien. Andere beroepen in de top 10 zijn ‘klassiekers’ zoals bestuurder trekker-oplegger en analist-ontwikkelaar ICT.

In vergelijking met vorig jaar zijn 6 knelpuntberoepen van de lijst verdwenen en werden er 8 nieuwe aan toegevoegd. Beroepen die verdwenen, zijn onder meer trein- en metrobestuurder en wijnkelner. Volgens minister Crevits wil dit echter niet zeggen dat het voor die jobs nu gemakkelijker is om personeel te vinden. Ook een gewijzigd registratiegedrag door de werkgever kan een rol spelen.

Een van de nieuwe knelpuntberoepen, is dat van ‘payroll advisor’. Een complexe job, met hoge eisen wat betreft communicatieve vaardigheden en assertiviteit, luidt het. Bij andere beroepen bemoeilijken de specifieke arbeidsomstandigheden een vlotte invulling van de vacatures, bijvoorbeeld het nachtwerk bij zorgberoepen, of de zware beroepen in de bouw.

Een opvallende nieuwkomer in de lijst is het beroep van leidinggevende in een onderwijsinstelling, een job die verschillende competenties vereist, met een complexe jobinhoud. Nieuw zijn de ‘corona-knelpuntberoepen’: beroepen die momenteel minder een knelpunt zijn als gevolg van de coronamaatregelen, maar waarvan verwacht wordt dat de knelpunten zullen terugkeren na de crisis. Het gaat onder meer om kappers, schoonmakers van ruimten en lokalen, kelners en rijinstructeurs. Bij een herneming van de activiteiten is het mogelijk dat aanwervingen in die sectoren nog moeilijker zullen zijn omdat sommige werknemers de sector verlaten hebben en voor meer werkzekerheid kiezen in een andere sector.

Volgens de VDAB, biedt de huidige luwte op de arbeidsmarkt veel perspectieven, zowel voor werknemers als werkgevers. Werkgevers raad ik aan om goede profielen aan te trekken, werkzoekenden hebben nog altijd veel kans om snel werk te vinden als ze een opleiding volgen naar een van de vele knelpuntberoepen.

Ook minister Crevits vindt het nog steeds een goede keuze om nu een opleiding te volgen voor een knelpuntberoep. ‘Ik blijf werkzoekenden en werknemers oproepen om deze periode aan te grijpen als een kans om een opleiding te volgen richting een knelpuntberoep. Elke vacature kan gematcht worden met een werkzoekende, indien men over de juiste competenties beschikt.  Bron: Knack