Na een staking van vijf maanden heeft de Writers Guild of America (WGA), de vakbond van schrijvers, een voorlopig akkoord bereikt waarover de leden in oktober zullen stemmen.

Door Greyson Van Arsdale (Socialist Alternative, ISA in de VS)

De details over het akkoord die nu al bekend zijn, wijzen op een klinkende overwinning. De studio’s moeten voortaan de streamcijfers aan de WGA doorgeven en er komt een systeem van prestatiebonussen voor streams, naast een verhoging van de basislonen. Er zijn minimale personeelsnormen voor schrijverskamers vastgesteld en de vakbond sleepte zelfs een aantal nieuwe regels rond AI-gegenereerde inhoud in de wacht.

Er zijn beperkingen aan de overwinningen van het akkoord. De vakbond zal alleen “totale” streamingcijfers kunnen vrijgeven aan de leden, waardoor het moeilijk is om te zien of schrijvers te kort worden gedaan op het succes van hun werk. Studio’s moeten bekendmaken of materiaal dat aan schrijvers wordt gegeven om te ontwikkelen door AI is gegenereerd en AI kan niet worden gecrediteerd als schrijver, maar er zijn nog geen garanties over waar studio’s AI voor kunnen gebruiken buiten scripts.

Wat echter uitzonderlijk is aan het voorstel tot akkoord, is dat de schrijvers fundamentele toegevingen wonnen over al hun belangrijkste contracteisen – toegevingen die verbeterd kunnen worden in het volgende contract, als de WGA militant blijft vechten om te winnen.

Hoe hebben de schrijvers gewonnen?

Miljoenen arbeiders in de Verenigde Staten denken erover na om zich op hun werkplek te organiseren, om voor dat eerste collectieve contract te vechten, of om de democratische arbeidersstrijd in hun bestaande vakbond weer op te bouwen.

De WGA mobiliseerde vanaf het begin sterke piketten, koos de doelen van de staking verstandig en probeerde, voordat de acteurs zich bij hen aansloten, Hollywood zo goed mogelijk te onderbreken. In de begindagen van de staking gebruikten actievoerders megafoons en luide muziek om filmsets te verstoren vanaf hun plek op de stoep buiten, waardoor filmen onmogelijk werd. Dit is een cruciale les voor iedereen die probeert een effectieve staking op te bouwen – arbeiders moeten zich richten op het stilleggen van de productie.

De schrijvers begrepen ook de rol van publieke steun. Regelmatige gepassioneerde video-updates van populaire gezichten zoals Adam Conover, die in het onderhandelingscomité zat, hielden de staking in het publieke bewustzijn. Deze updates waren goed gericht op wat de schrijvers precies probeerden te winnen, en hun inzet om de staking vol te houden tot ze de beste deal hadden.

Lange stakingen zijn echter een strijd voor vakbondsleden – de grote industrieën en bedrijfsbazen hebben grote geldreserves en kunnen het zich vaak veroorloven om het maandenlang vol te houden om een goede deal voor het personeel tegen te houden. Naarmate de staking van de schrijvers langer duurde, was er een reëel risico dat het stakingsfonds uitgeput zou raken en de piketten eronder zouden lijden. “Een dag langer, een dag sterker,” is een pakkende slogan om volharding aan de piketten te inspireren, maar in de praktijk is een korte maar erg effectieve staking meestal de beste situatie voor werkenden. Daarom was het cruciaal dat de acteursvakbond Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) zich aansloot bij de staking van de WGA, waardoor de Hollywoodproductie grondig werd gedwarsboomd. Hoewel het de schrijvers wettelijk niet is toegestaan om te blijven staken ter ondersteuning van de contractstrijd door SAG-AFTRA na goedkeuring van een eigen akkoord, is het absoluut correct dat WGA zijn leden aanmoedigt om de piketten van SAG-AFTRA te blijven bijwonen.

Uitdagingen

Het voorstel van akkoord van de schrijvers is een belangrijke overwinning – de overeenkomst was zo gunstig voor schrijvers dat de studio’s nu hun eigen lobbygroep hebben opgericht, de “Streaming Innovation Alliance”, vermoedelijk om wat van de winst die werknemers hebben afgedwongen, terug te halen. Maar een van de belangrijkste verdiensten van het akkoord is dat het een basis vormt voor verdere strijd. Wat er in dit contract staat garandeert nog geen goede levensstandaard voor schrijvers, terwijl de beroepsgroep probeert te ontsnappen aan de toenemende precariteit. Door voor het eerst streamingbonussen te winnen, kan de WGA de volgende keer vechten voor grotere streamingbonussen. Door voor het eerst grenzen aan AI te stellen, zijn schrijvers de volgende keer beter in staat om het echt te reguleren. Bovendien heeft de vijf maanden durende staking een nieuwe generatie schrijvers en een deel van het grote publiek geleerd wat het betekent om effectief te staken, en wat het nut is om ondanks de persoonlijke kosten te blijven strijden voor de best mogelijke overeenkomst.

Wat in dit contract is vastgelegd moet met hernieuwde strijdbaarheid worden benut wanneer er weer over het WGA-contract onderhandeld gaat worden, of het risico bestaat dat er nieuwe achteruitgang volgt. Ook dit is een belangrijke les voor het opbouwen van een nieuwe strijdende arbeidersbeweging – er is geen basis voor stabiliteit tussen arbeiders en bazen. Of zij winnen, of wij winnen.

Solidariteit met de WGA terwijl de schrijvers stemmen over het al dan niet aanvaarden van de overeenkomst, en solidariteit met SAG-AFTRA om ook een baanbrekend akkoord af te dwingen!

Bron: Socialisme.be