Slappe betoging van ABVV

Slappe betoging van ABVV

In Brussel heeft de socialistische vakbond ABVV op 24 september betoogd tegen de loonnormwet. Een 8000-tal actievoerders stapten van het Noord- naar het Zuid-station. De loonnormwet beperkt de loonsverhogingen, zodat de loonkosten in ons land in de pas blijven met die van de ons omringende landen. Maar die wet vormt volgens de vakbond een obstakel voor loon naar werk.

Achter een spandoek met daarop “De loonwet verplettert onze lonen” liepen de betogers door onze hoofdstad. Dat ging gepaard met het lawaai van voetzoekers en fluitjes. Ook de PVDA was prominent van de partij. Opvallend: sommige betogers verwezen naar de dure energieprijzen. “Lonen +0,4 procent, elektriciteit +25 procent” stond te lezen op een bord.
Volgens Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV, wil de socialistische vakbond met de eerste post-corona betoging een signaal geven en aan de alarmbel trekken.

“We willen waarschuwen dat steeds meer mensen het moeilijk krijgen om rond te komen. Terwijl de winsten van de bedrijven in 20 jaar tijd met 200 procent zijn gestegen, zijn de lonen in die periode maar met 100 procent gestegen”, zegt Ulens.
Voor de vakbond is de betoging niet gericht tegen de regering, waar ook de socialistische partijen deel van uitmaken. “Dit is een betoging tegen het feit dat men denkt dat werknemers ondergeschikt zijn aan het economisch belang.”

Lonen mogen maximaal 0,4 procent stijgen
De regering besliste eerder dit jaar dat de lonen over de periode 2021-2022 met maximaal 0,4 procent mogen stijgen bovenop de index. Bedrijven die tijdens de crisis goede resultaten behaalden, kunnen wel nog een eenmalige coronapremie uitkeren van maximaal 500 euro.
De socialistische vakbond wil dat de loonnormwet aangepast wordt “aan de realiteit van de werkvloer”. “Er zijn nu sectoronderhandelingen aan de gang, maar het is beperkt tot 0,4 procent en een premie. Wij willen kunnen diversifiëren en onderhandelen in functie van hoe goed het gaat in een bedrijf of een sector”, zegt Ulens.
Na afloop van de betoging dreigde voorzitter Thierry Bodson ermee dat de socialistische vakbond niet mee zal onderhandelen over een volgend interprofessioneel akkoord (IPA) indien de huidige loonwet niet wordt gewijzigd.

De vakbondstop haalde zwaar uit naar de rechtse partijen in de regering. Die getuigen van “misprijzen” tegenover de werknemers, klonk het, door hun aanvallen op de werklozen en het pensioenstelsel. De linkse partijen in de regering werden gespaard tijdens de speeches.
De andere vakbonden namen niet deel aan de nationale betoging. Enkel de Franstalige christelijke bediendenbond kondigde aan vandaag ook actie te voeren.
Het was één van de eerste massabetogingen in het centrum van Brussel sinds het begin van de corona-epidemie:

Unizo: “Vakbond vergist zich van wet”
Volgens Danny Van Assche van zelfstandigenorganisatie Unizo vergist de socialistische vakbond zich van wet. “Niet deze loonnormwet, maar onze fiscale wetgeving is hier de olifant in de kamer”, zegt Van Assche.
Unizo benadrukt dat een werknemer met een gemiddeld loon in België amper 49 procent overhoudt van wat een werkgever betaalt. “Dáár ligt het probleem, dat niet alleen een bron van frustratie is voor de medewerkers, maar net zo goed voor onze ondernemers. Onze hoge personenbelastingen maken het zo goed als onmogelijk om op een betaalbare manier een betekenisvolle loonsopslag te geven. De werkgever betaalt zich blauw, terwijl de werknemer er nauwelijks iets van overhoudt. Als de vakbonden tegen de te hoge personenbelastingen strijden, dan doen we als werkgevers mee.”
“Dit is één van de meest sociale wetten die we gekend hebben”, zei ook Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) in “De Ochtend”:

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, heeft “geen begrip” voor de vakbondsacties. “In juni gaven de vakbonden hun goedkeuring aan het loonakkoord dat de regering dit voorjaar bereikte. Nu opnieuw actievoeren is dan ook buiten proportie en ondermijnt elke vorm van sociaal overleg”, reageert de werkgeversorganisatie. De vakbonden vergeten steevast de 2,8 procent verwachte indexering van de lonen

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, noemt de acties niet ernstig. “De vakbonden wijzen naar de te beperkte 0,4 procent reële loonstijging voor de periode 2021-2022, maar vergeten daarbij steevast de 2,8 procent verwachte indexering voor die periode. Bovendien zal de werkelijke indexering zeker hoger uitkomen dan die verwachting.”
De werkgeversorganisatie dringt er daarom weer op aan om de automatische koppeling van de lonen aan de index ter discussie te stellen. “We zijn het enige land in Europa met dergelijk mechanisme en dit hangt bij hogere inflatie steeds als een zwaard van Damocles boven ons hoofd”, aldus Maertens.

De nationale actiedag van de socialistische vakbond had ook gevolgen voor het openbaar vervoer. Veel personeelsleden van de MIVB namen deel aan de actie en daardoor reden niet alle bussen, trams en metrostellen in Brussel.
Bij vervoersmaatschappij De Lijn was er voor het eerst een minimale dienstverlening. Daardoor reden zo’n 60 procent van de bussen toch uit.
Bij de NMBS was er een normale dienstverlening, alle treinen reden zoals gepland.

Werkloosheidsuitkeringen voor tijdelijke leerkrachten

Werkloosheidsuitkeringen voor tijdelijke leerkrachten

Als tijdelijk leerkracht kan je tijdens de periode van de grote vakantie werkloosheidsuitkeringen ontvangen voor de dagen die niet gedekt zijn door een uitgestelde bezoldiging. De RVA berekent de periode van uitgestelde bezoldiging. Je HVW-kantoor zal je vervolgens op de hoogte brengen wanneer deze periode, ten einde komt en wanneer je recht hebt op een werkloosheidsuitkering.
Hoe werkt het?
Vanaf donderdag 1 juli 2021 kan je je dossier ook van bij je thuis in orde brengen als je al eerder bij de HVW een uitkeringsaanvraag deed. Meld je aan via je online HVW-dossier en doe je aanvraag online. Vergeet je controlekaarten niet in te dienen voor de maanden juli en augustus.
Niet zeker of je al een HVW-dossier hebt?
Wanneer je een aanvraag indient bij de HVW, wordt er een online dossier voor jou gecreëerd. Je hoeft daar zelf niets voor te doen. Je kan nagaan of je al een online dossier hebt door hier in te loggen. Heb je nog geen dossier (of is het nog niet actief), dan krijg je daarover een melding.
1) Wat is een uitgestelde bezoldiging?
Dit is een vergoeding die door de departementen onderwijs van de Gemeenschappen betaald wordt aan het grootste deel van het tijdelijk onderwijzend personeel met vakantie tijdens de maanden juli en augustus.
In principe is dit uitgesteld loon waarmee de zomermaanden kunnen worden overbrugd. Gewoonlijk wordt dit uitbetaald aan het einde van de maand juli en aan het einde van de maand augustus.
Het aantal dagen waarvoor je uitgestelde bezoldiging ontvangt, is afhankelijk van:
• het aantal dagen dat je hebt gewerkt
• het stelsel (voltijds/deeltijds) waarin je hebt gewerkt
Heb je een volledig schooljaar voltijds gewerkt met tijdelijke contracten, dan zal je uitgestelde bezoldiging ontvangen voor de hele zomervakantie. Is dat niet het geval, dan kan je werkloosheidsuitkeringen aanvragen bij de HVW voor de dagen die niet gedekt zijn door uitgestelde bezoldiging.
2) Heb ik recht op uitgestelde bezoldiging?
Om uitgestelde bezoldiging te ontvangen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
• je moet hebben gewerkt onder een tijdelijk contract, dit is een contract van bepaalde duur
• je moet lid zijn van het onderwijzend personeel, dit zijn:
• leerkrachten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs
• leerkrachten in de hogescholen van de Franse of Duitstalige Gemeenschap
• bepaalde functies die gelinkt zijn aan scholen (kinderverzorger, bibliothecaris, kinesist, studiemeester-opvoeder, secretaris-bibliothecaris, directiesecretaris, econoom, verpleger, logopedist, maatschappelijk assistent, enz.)
• je moet hebben gewerkt in een onderwijsinstelling georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door een van de Gemeenschappen (= géén privéscholen of Europese scholen)
Bevind je je in een situatie die niet in de hogervermelde opsomming voorkomt (bv. je hebt gewerkt in een Vlaamse hogeschool, je hebt zowel in een secundaire school als in een hogeschool gewerkt)? Contacteer dan je HVW-kantoor voor meer informatie.
3) Wanneer begint de periode van uitgestelde bezoldiging?
Deze begint op 1 juli.
Enkel voor hogescholen begint deze periode te lopen de dag na het einde van de arbeidsovereenkomst (aangezien deze arbeidsovereenkomsten gewoonlijk duren tot 14 juli).
De periode waarvoor je uitgestelde bezoldiging kunt ontvangen is ongeacht de startdatum beperkt tot twee maanden.
4) Hoe kan ik werkloosheidsuitkeringen krijgen als mijn uitgestelde bezoldiging niet de hele vakantieperiode dekt?
Je moet je dossier in orde brengen bij de HVW. Je kan eenvoudig een online aanvraag doen in Mijn HVW-dossier als je al eerder bij de HVW een uitkeringsaanvraag deed. Dat kan je doen door hier te klikken.
Vervolgens sturen wij je aanvraag naar de RVA. Zodra wij positief antwoord krijgen, betalen wij je zo snel mogelijk.
Wanneer moet ik mijn aanvraag doen?
• als je momenteel volledig werkloos bent en al werkloosheidsuitkeringen ontvangt: je hoeft niets meer te doen
• als je momenteel volledig werkloos bent en nog geen aanvraag voor werkloosheidsuitkeringen hebt gedaan: zo snel mogelijk en ten vroegste op 5 juli 2021
• als je tewerkgesteld bent tot het einde van het schooljaar: op het einde van de periode gedekt door uitgestelde bezoldiging. Als je niet weet hoeveel dagen gedekt zijn door uitgestelde bezoldiging, raden wij je aan contact op te nemen met je HVW-kantoor vóór het einde van de maand juli, dit om een laattijdige uitkeringsaanvraag bij de RVA te vermijden
• als je momenteel nog tewerkgesteld bent en deze tewerkstelling afloopt vóór het einde van het schooljaar (30 juni of later): na het einde van deze tewerkstelling

Wat heb ik nodig voor mijn dossier?
• je identiteitskaart
• al je C4’s of C4’s-onderwijs vanaf 1 april (ook als ze nog niet allemaal in je bezit zijn, kan je je dossier al in orde brengen om een laattijdige uitkeringsaanvraag te vermijden)
• het attest afgeleverd door de Vlaamse Gemeenschap met het aantal bezoldigde vakantiedagen waarop je recht hebt tijdens de zomervakantie (als je hebt gewerkt op een hogeschool van de Vlaamse Gemeenschap)

Welke controlekaarten moet je bezorgen aan de HVW?
Eens je uitkeringsaanvraag is gedaan, moet je aan het einde van de maand juli, augustus en/of september (voor hogescholen van de Franse en Duitstalige Gemeenschap) een ingevulde en ondertekende (witte) controlekaart C3C bezorgen aan je HVW-kantoor.
Als je volledig werkloos blijft na 31 augustus of 30 september (voor hogescholen van de Franse en Duitstalige Gemeenschap), moet je een (blauwe) controlekaart C3A opsturen naar/binnenbrengen bij je HVW-kantoor.
Heb je een inkomensgarantie-uitkering (IGU) die doorloopt tijdens de vakantiemaanden? Dan moet je je C3-deeltijds voor de maanden juli en augustus niet laten afstempelen door je gemeente.
5) Moet ik mij inschrijven als werkzoekende?
Heb je volgens vraag 2 recht op uitgestelde bezoldiging?
Tijdens de maanden juli en augustus ben je vrijgesteld van de verplichting om je in te schrijven als werkzoekende. Voor hogescholen van de Franse en Duitstalige Gemeenschap geldt dit ook voor de maand september.
Als je volledig werkloos blijft na 31 augustus, moet je je inschrijven als werkzoekende bij de VDAB (Vlaams Gewest), Forem (Waals Gewest), Actiris (Brussels Gewest) ten laatste op 9 september. Heb je gewerkt op een hogeschool van de Franse of Duitstalige Gemeenschap en blijf je volledig werkloos na 30 september, dan moet je je inschrijven als werkzoekende bij de VDAB (Vlaams Gewest), Forem (Waals Gewest), Actiris (Brussels Gewest) vóór 9 oktober.
Als je volledig werkloos bent vóór het begin van juli, moet je je inschrijven als werkzoekende binnen de 8 kalenderdagen na je uitkeringsaanvraag. Je hoeft dit dan niet meer te doen in september of oktober zoals hierboven staat.
Extra info via: Werkloosheidsuitkeringen voor tijdelijke leerkrachten | HVW, CAPAC, HFA (fgov.be)

Uw dossier (fgov.be)

De laatste politieke peiling

De laatste politieke peiling

Mochten er vandaag verkiezingen zijn in Vlaanderen, dan haalt Vlaams Belang 23,6 procent van de stemmen. Dat blijkt uit de Grote Peiling van onder meer Het Laatste Nieuws. Met die uitslag doet de radicaal-rechtse partij het nog altijd een stuk beter dan bij de laatste verkiezingen twee jaar geleden (18,7 procent), maar wel slechter dan bij de vorige peiling in juni (26,1 procent). Die laatste verschuiving valt wel nog binnen de foutenmarge.

N-VA houdt stand als tweede partij met 21,2 procent van de stemmen. Dat resultaat betekent een lichte, niet-significante daling ten opzichte van de vorige peiling (21,8 procent), maar het is vooral een pak lager dan bij de verkiezingen van mei 2019 (25,5 procent).

CD&V scoort dan weer beter dan de historisch lage tien procent van de vorige peiling, maar minder dan haar verkiezingsresultaat (14,2 procent): ze komt nu op 12,6 procent. Daarmee is de partij nipt de derde grootste van Vlaanderen, net voor Vivaldi-partner Vooruit, dat eindigt op 12,3 procent.
De Vlaamse socialisten blijven stabiel vergeleken met de vorige peiling (12,6 procent), en doen het iets – maar niet significant – beter dan bij het verkiezingsresultaat van mei 2019 (10,8 procent).
Open Vld blijft met 11,4 procent hangen op het resultaat van bij de vorige peiling, en zit nog steeds significant onder haar verkiezingsresultaat (13,5 procent).
Groen gaat er met 9,6 procent licht op vooruit ten opzichte van de vorige peiling (8,3 procent), en komt opnieuw in de buurt van de 9,8 procent die ze twee jaar geleden behaalde.
Tot slot haalt de radicaal-linkse oppositiepartij PVDA 7,7 procent: beter dan bij de verkiezingen (5,6 procent) en stabiel vergeleken met de voorlaatste peiling (7,8 procent).

Wallonië
In Wallonië moet de PS incasseren. Terwijl de Franstalige socialisten bij de verkiezingen konden rekenen op 26,1 procent en bij de laatste peiling nog 24,9 procent haalden, scoort de Parti Socialiste vandaag nog amper 21,4 procent. Een significante daling tegenover de verkiezingen, dus.

In het zog van de PS volgt MR met 20,3 procent, waarmee de Franstalige liberalen de radicaal-linkse PTB (18,7 procent) achter zich laten. Ecolo stijgt naar 16,7 procent, cdH eindigt op 10 procent en DéFI flirt met 5,1 procent opnieuw met de kiesdrempel.

Brussel
In Brussel verstevigt Ecolo haar positie als grootste partij (19,1 procent), al scoren de Franstalige groenen vandaag iets lager dan bij de laatste verkiezingen (21,6). Met die score houdt de partij wel nog net de socialisten van PS (18,6) en de liberalen van MR (18,5) achter zich.

De PVDA haalt in de hoofdstad 15,1 procent, DéFI 10,4 procent en cdH 3,7 procent.

De Vlaamse partijen slagen er in Brussel niet in om goede scores voor te leggen. N-VA is de grootste (2,6 procent), maar verliest wel ten opzichte van de verkiezingen (3,2) en de vorige peiling (4,1). Groen (2,5 procent) en Open Vld (2,4 procent) volgen op de voet. Vlaams Belang zakt terug naar haar verkiezingsresultaat van anderhalve procent, en de overige partijen doen nog slechter. Bron: HLN

De Septemberverklaring 2021

De Vlaamse regering kreeg een stroom aan kritiek op haar energiebeleid tijdens het debat van de Septemberverklaring.
Zoals te verwachten was kreeg de regering striemende kritiek van de oppositie. Niet alleen de besparingen op kinderbijslag en onderwijs liggen onder vuur, maar dat de Vlaamse regering niets doet tegen de stijgende energiefactuur wekt ergernis.

“In deze legislatuur is de eerste helft voorbij en u zat de hele tijd onzichtbaar op de bank”, bijt Vlaams fractieleider Chris Janssens (Vlaams Belang) minister-president Jan Jambon (N-VA) toe, verwijzend naar het weinig opvallende Vlaamse parcours tijdens de coronacrisis. De voluntaristische Septemberverklaring van eergisteren heeft op Janssens weinig indruk gemaakt. “U lijdt aan het optimisme van de gokverslaafde die alleen maar verloren heeft en tegen beter weten in hoopt op beterschap.”

Maak eindelijk eens werk van een daling van de energiefactuur

Vlaams fractieleider Chris Janssens (Vlaams Belang)
De Vlaamse regering gaat 900 miljoen besparen om de begroting onder controle te houden na de coronacrisis. Jambon voorspelt dat de begroting tegen 2027 weer in evenwicht zal zijn. Janssens vindt dat de regering niet denkt aan de minder begoede Vlamingen: “Een plan “Vlaamse veerkracht” moet prioritair aandacht besteden aan deze mensen die het sociaal moeilijk hebben en zorg nodig hebben.”

Een van de dingen waarover Jan Jambon eergisteren weinig of niets heeft gezegd, zijn de energieprijzen die de pan uit swingen. “Maak eindelijk eens werk van een daling van de energiefactuur”, vraagt Chris Janssens. Hij vindt dat de Vlaamse regering zich verschuilt achter “het energie-wanbeleid op federaal niveau”.

Weet u wat de beste remedie is tegen armoede? Een job hebben

Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V)
Dezelfde ergernis horen we bij Vooruit na een tussenkomst van N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele (N-VA). “Noch u noch de minister-president hebben de voorbije dagen ook maar één woord gerept over de realiteit van duizenden en duizenden Vlaamse gezinnen die hun voorschotten voor elektriciteit en gas letterlijk hebben zien verdubbelen”, aldus Bruno Tobback (Vooruit). “Het choqueert mij om daar helemaal niks over te horen.”

“Weet u wat de beste remedie is tegen armoede? Een job hebben”, komt viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) tussen. Zij verdedigt de Vlaamse steun aan staalbedrijf Arcelor Mittal om CO2-vrij te kunnen produceren. “Als we die investering van ArcelorMittal niet zouden ondersteunen, zijn er duizenden jobs weg in Vlaanderen. Wie kan tegen een investering zijn die én jobs garandeert én klimaatvriendelijkheid garandeert.” Crevits vindt de stelling van Vlaams Belang dat je dat geld beter gebruikt om de energiefactuur van de gezinnen te laten dalen “een afschuwelijke vergelijking”.

Ondertussen gebeurt er niets en blijven de mensen zitten met hun hoge energiefactuur

Vlaams fractieleider Jos D’Haese (PVDA)
Het ergert Vlaams fractieleider Jos D’Haese (PVDA) dat de Vlaamse regering haar aandeel in de hoge energiefactuur minimaliseert en wijst naar het federale niveau. “Wat een vechtfederalisme. Ondertussen gebeurt er niets en blijven de mensen zitten met hun hoge energiefactuur.” Hij blijft erbij dat de Vlaamse regering wel degelijk meer heffingen uit de energiefactuur kan halen en de middelen te halen bij zij die verdienen aan de stijgende energieprijzen.

“In het regeerakkoord staat heel duidelijk dat wij die elektriciteitsfactuur niet zullen laten toenemen voor wat die Vlaamse componenten betreft, want dat is inderdaad onze verantwoordelijkheid”, probeert Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA) te sussen. “De Vlaamse component is de afgelopen twee jaar gedaald.” Al geeft ze toe dat “we er nog niet zijn”.

Opvallend: als Vlaams minister voor Energie suggereert Demir dat de federale regering suggereert dat het misschien een goed idee zou zijn om de btw van 21 naar 6 procent te laten zakken. Zoals bekend hebben de socialisten van Vooruit – in de Vlaamse oppositie – die eis moeten laten vallen om tot een federale meerderheid te kunnen toetreden.

Als je wil besparen, heb dan ten minste de moed om te zeggen waar je dat gaat doen

Vlaams fractieleider Hannelore Goeman (Vooruit)
Ook de aangekondigde besparingen in het onderwijs leiden tot ongerustheid. “Waar gaat u besparen, want daar is absoluut geen ruimte voor”, vraagt Elisabeth Meuleman (Groen).

De oppositie vindt het niet kunnen dat daar nog geen details over bekend zijn. “Ik vind het net iets te gemakkelijk om te zeggen dat jullie dat nog met het onderwijsveld moeten bekijken”, vindt Vlaams fractieleider Hannelore Goeman (Vooruit). “Dat betekent zeggen dat het onderwijsveld het zelf moet uitzoeken. Dat is het secundair opzetten tegen het basisonderwijs, leerkrachten tegen hun directie, scholen tegen ouders.” Voor haar is het duidelijk: “Als je wil besparen, heb dan ten minste de moed om te zeggen waar je dat gaat doen.”

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ziet dat anders. “Anderhalf jaar gelden zijn wij gestart met de goede traditie om een zo maximaal mogelijk draagvlak in het onderwijsveld te vinden als het gaat over goed of slecht nieuws, moeilijke beslissingen. Ook in deze zal ik ruggespraak houden met het onderwijsveld, als u mij toestaat.”

“We gaan die moeilijke oefening van 100 miljoen doen”, zegt Gwendolyn Rutten (Open VLD). “Maar we gaan die doen door op geen enkele manier aan de kwaliteit te raken.” Bron: NWS

De integrale Septemberverklaring kunt u hier lezen:
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/46323

Dit verandert op 1  oktober  2021

Dit verandert op 1 oktober 2021

Een nieuwe maand, nieuwe regels. Er verandert heel wat deze maand, hierbij een overzicht.

• Coronaregels versoepeld

Ten eerste worden vanaf vandaag een aantal coronaregels versoepeld. Na anderhalf jaar sluiting mogen discotheken en nachtclubs heropenen en in principe verdwijnt de mondmaskerplicht in winkels en in de horeca.

Op het Overlegcomité van de federale regering werd op 17 september beslist om een bijkomende reeks coronamaatregelen af te schaffen of te versoepelen. Volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) hebben we dat te danken aan de vaccinatiegraad die in ons land hoog genoeg is om een nieuwe ‘etappe richting de vrijheid’ in te zetten. Concreet betekent dat dat het mondmasker vanaf 1 oktober afgezet mag worden in winkels, horecazaken of op het werk. Enkel in de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de treinstations en de luchthavens blijft de mondmaskerplicht bestaan, net als in zorginstellingen, voor personeelsleden en klanten van medische en niet-medische contactberoepen en bij allerhande evenementen met meer dan 500 mensen binnen, als die tenminste geen gebruik maken van de coronapas.

Vanaf 1 oktober verdwijnt de mondmaskerplicht ook voor leraren en leerlingen in het secundair onderwijs en leraren in het basisonderwijs. In principe gelden de maatregelen voor heel het land, maar sommige gewesten kunnen kiezen om de versoepelingen nog niet door te voeren of zelfs strenger op te treden. In Vlaanderen verdwijnt de mondmaskerplicht in winkels en in de horeca alleszins. In Wallonië en vooral in Brussel ligt de vaccinatiegraad echter een pak minder hoog. In de hoofdstad zullen mondmaskers dus vooralsnog verplicht blijven in bijvoorbeeld de horeca en handelszaken. Ook onder meer de strenge aanbeveling om te telewerken, de beperkingen op privébijeenkomsten en het verplichte sluitingsuur van de horeca blijven in Brussel gehandhaafd.

De deelstaten krijgen niet alleen de teugels van het mondmaskerbeleid voor een groot deel in handen. Dat geldt ook voor het Covid Safe Ticket (CST), of de coronapas. De federale overheid legt het gebruik van het Covid Safe Ticket op voor de nachtclubs, die overal in het land vanaf 1 oktober kunnen heropenen, maar laat het verder over aan de gewesten. In Brussel moet iedereen vanaf 16 jaar vanaf oktober een CST kunnen voorleggen voor vrijetijdsactiviteiten. Het controlesysteem wordt voor drie maanden ingevoerd in nachtclubs, cafés, restaurants, musea, theater- en filmzalen, festivals en sportzalen.

De Waalse regering heeft beslist om het gebruik van de coronapas uit te breiden vanaf midden oktober. Vanaf dan zal iedereen ouder dan 16 jaar een geldig CST moeten kunnen voorleggen in de horeca, in discotheken, op evenementen en in rust- en verzorgingstehuizen. Op plaatsen waar gewerkt wordt met het Covid Safe Ticket zal de mondmaskerplicht verdwijnen.

• Vlaams beschermingsmechanisme stopt

Het Vlaams beschermingsmechanisme voor bedrijven die hinder ondervinden van de coronacrisis stopt vanaf 1 oktober. Dat heeft de Vlaamse regering in september beslist.

Bij het begin van de coronacrisis werd het steunmechanisme erg breed ingezet. Alle zaken die verplicht de deuren moesten sluiten, of zwaar omzetverlies leden, konden een tegemoetkoming krijgen. Intussen konden de meeste handelszaken heropenen. Deze zomer was er nog steun voor een paar sectoren die gesloten waren of omzetverlies leden, zoals hotels, discotheken, dancings en reisbureaus. Eind september loopt ook die steun af.

Voor het derde kwartaal kunnen de ondernemingen nog een tegemoetkoming krijgen als ze kunnen aantonen dat ze meer dan 60 procent omzetverlies leden. De aanvraag kan gebeuren vanaf 15 oktober.

• Einde van verlaagde btw in horeca

De verlaagde btw in de horeca loopt vanaf 1 oktober af. Dat kondigde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) vorige maand aan in De Zevende Dag.
De btw-verlaging naar 6 procent was een steunmaatregel die de federale regering maanden geleden invoerde voor de horeca, die door de coronacrisis zwaar werd getroffen. Maar het was ook de bedoeling dat die tot 30 september zou duren en die termijn wordt volgens Van Peteghem dus niet verlengd. Daardoor zullen vanaf oktober opnieuw btw-tarieven van 12 en 21 procent gelden in de horeca.

• Europese banken mogen opnieuw dividend uitkeren

Banken in de eurozone mogen vanaf oktober weer een dividend uitkeren als hun financiële situatie dat toelaat. De Europese Centrale bank (ECB) maakte in juli bekend dat de coronamaatregel die het uitkeren van dividend en het inkopen van eigen aandelen tijdelijk verbood, niet te zullen verlengen.
Wel moeten banken hun plannen nog laten goedkeuren als ‘onderdeel van het normale toezicht’. De ECB roept banken ook op om voorzichtig te blijven. Eerder besloten ook de centrale banken in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk vergelijkbare regels te schrappen. Tijdens de coronacrisis werd aan de banken gevraagd om zoveel mogelijk kapitaal aan te houden als buffer, voor het geval bedrijven en gezinnen hun kredieten niet zouden kunnen aflossen. Dat bleek echter, mede dankzij ruime steun van overheden, erg mee te vallen.

• Strengere beoordeling autolichten

Vanaf 1 oktober krijg je bij de autokeuring voor bepaalde gebreken aan lichten en reflectoren niet langer een waarschuwing, maar meteen een rood keuringsbewijs. Een overgangsmaatregel die sinds 1 december 2019 van kracht was, loopt af.

De nieuwe regelgeving werd opgelegd door de Europese Unie om de verkeersveiligheid te verhogen en ligt ook in lijn met “vision zero”, de ambitie van de Vlaamse regering om tegen 2050 geen verkeersdoden meer te hebben. De Vlaamse overheid en sectorfederatie GOCA Vlaanderen voorzagen in een overgangsperiode om bestuurders de kans te geven eventuele gebreken te laten herstellen zonder de kosten van een herkeuring.

Enkele gebreken leiden vanaf 1 oktober tot een herkeuring. Het gaat onder meer om de verklikkers van de grootlichtkoplampen of van de mistachterlichten die niet werken op het dashboard, de schakeling van de belangrijkste lichten op het voertuig die niet goed werkt, een slecht bevestigde kentekenplaatverlichting, slecht werkende waarschuwingsknipperlichten of gebreken aan de werking, de staat en de bevestiging van onder meer de dagrijlichten, de achterlichten, de stoplichten en het derde stoplicht en de mistlichten.

• Ambtenarenloon stijgt na overschrijding spilindex

In oktober stijgen de ambtenarenweddes met 2 procent. Dat is een gevolg van de hoge inflatie, waardoor de spilindex werd overschreden. In de privésector stijgen de lonen later.
In augustus versnelde de inflatie – de mate waarin consumptieprijzen stijgen – al voor de zevende maand op rij. Met 2,73 procent stond ze zelfs op het hoogste niveau sinds maart 2019. Daardoor werd de spilindex vroeger dan verwacht overschreden. Door de overschrijding werden de sociale uitkeringen en de pensioenen in september al met 2 procent verhoogd. In oktober volgen de lonen in de openbare sector.

Wie in de privé werkt, zal nog wat meer geduld moeten uitoefenen, afhankelijk van de cao, de collectieve arbeidsovereenkomst van de sector. Sommige sectoren indexeren de lonen op een vast moment per jaar, andere sectoren passen de lonen maandelijks of één keer per kwartaal aan.

• Wie naar het Verenigd Koninkrijk wil reizen, heeft paspoort nodig

Inwoners van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen, hebben daar vanaf 1 oktober een internationaal paspoort voor nodig. Een identiteitskaart volstaat niet meer. De nieuwe regel is een gevolg van de brexit.

Tot en met donderdag 30 september kunnen alle burgers van de EU, de EER en Zwitserland hun nationale identiteitskaart gebruiken om het VK binnen te komen. Vanaf vrijdag 1 oktober zal dit voor de meesten onder hen niet meer mogelijk zijn. In plaats daarvan moeten ze aan de grens met het Verenigd Koninkrijk een geldig paspoort kunnen voorleggen. Dat moet geldig zijn voor de gehele duur van het verblijf in het VK. Er zijn enkele uitzonderingen, voor onder meer mensen die gebruikmaken van de EU-vestigingsregeling (EU Settlement Scheme) of daarvoor een aanvraag hebben ingediend, mensen die een familievergunning kregen onder het EU Settlement Scheme en grensarbeiders.