De verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken werpen hun vruchten af. Althans wat de volksgezondheid betreft. De economische impact is erg groot en zelfs groter dan verwacht. Hoe zal het herstel verlopen? En wat zijn de verwachtingen over de economie wereldwijd? U leest het in dit artikel. De gezondheidsmaatregelen werpen hun vruchten af, maar de impact van de covid-19 op de economie is erg groot. Enkele weken geleden dook het coronavirus nog hier en daar onvoorspelbaar op. De draconische lockdownmaatregelen, de discipline van de Belgische bevolking (en de rest van de wereld) en de immense inspanning van de gezondheidszorgwerkers, behoedden ons van een catastrofe. Vandaag noteren we een zeer sterke daling van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en erg te betreuren overlijdens. De maatregelen werpen hun vruchten af. Althans wat de volksgezondheid betreft. Recente barslechte economische cijfers tonen echter aan dat de impact op de economie erg groot is en zelfs groter dan verwacht. Een geglobaliseerde economie zet je immers niet in stilstand, zonder consequenties zoals een sterke werkloosheid, faillissementen enzovoort. En algemeen wordt aangenomen dat de echte impact van Covid-19 op de economie zich nog moet doen voelen. De cijfers voor 2020 kunnen dus nog slechter. Echte groei wordt verwacht in 2021. In elk geval geen gebrek aan initiatieven om het snelle verval van de economie af te remmen. Nationale overheden, de Europese Commissie (met het herstelplan “Next Generation EU”), de centrale banken enzoverder lanceerden ettelijke diepgaande en nooit geziene steun- en herlanceringsmaatregelen. Een ware tsunami aan liquiditeiten overspoelt ons. Ondertussen worden na enkele maanden van totale economische en maatschappelijke bevriezing snelle stappen gezet om de samenleving en dus de economische bedrijvigheid opnieuw te openen. Mensen gaan terug aan de slag. De economische motor slaat aan, al is het wel wat sputterend in sommige sectoren. Er is een sterke hoop om snel aan te knopen met de economische bedrijvigheid van het pre-coronatijdperk. De hamvraag is nu: hoe vlot herstelt de economie zich? Een scherpe daling gevolgd door een scherp herstel noemt men een V–correctie. Wordt het dat? Of wordt het eerder een U–correctie? Dat is een scherpe daling gevolgd door een periode van makke groei, om pas jaren later opnieuw aan te knopen met een gezonde economische expansie. Een bijkomende vraag is: hoe zal die economie en samenleving er dan uitzien? Gaan mensen digitaler kopen? Gaan restaurants nog op volle toeren draaien? En wat met het toerisme? Ontstaan er nieuwe jobs? Gaan mensen nog op kantoor werken of wordt thuiswerk de norm? Het is te vroeg om daarover definitieve uitspraken te doen. En wat met een tweede besmettingsgolf? Dat die er komt wordt door virologen als waarschijnlijk geacht. We zijn wel beter voorbereid. Dat sterkt de hoop dat tweede golf in te dijken valt en dat de impact op de economie beperkt(er) zal zijn.   Er zijn dus nog veel vragen. Maar ook sterke hoop dat het herstel ingezet is. De Verenigde Staten van Amerika hebben de restricties relatief sneller dan andere landen gelost. Nu de economie terug opent, zal de economische activiteit opnieuw aantrekken. Er wordt door AXA Investment Managers een krimp van 3,8% in 2020 voorspeld. Verder kijkend naar 2021 voorziet men een groei van 5,3%. Uiteraard zijn deze prognoses onzeker, omdat de precieze impact van deze corona lockdown zich nog moet doen voelen. Economische indicatoren in de eurozone laten een kolossale impact van het Covid-19-virus zien, zij het met aanhoudende en sterke verschillen tussen landen als gevolg van verschillende economische structuren, de reikwijdte van de lockdownmaatregelen en de implementatie van exitstrategieën. De prognose voor 2020 wordt verlaagd naar -7%. Het Chinese herstel houdt aan dankzij een V-vormig herstel van de industriële productie. De houdbaarheid van het industriële herstel is echter twijfelachtig. Een krachtigere beleidsversoepeling is echter nodig. AXA IM handhaaft haar groeiprognose van 2,3% voor 2020, maar de neerwaartse risico’s zijn zeker aanwezig. In de opkomende landen (emerging markets) zal de economische activiteit klappen krijgen door de sterke daling van de industriële productie en detailhandelsverkopen in het 1ste kwartaal, terwijl in het 2de kwartaal nog forsere dalingen worden verwacht als gevolg van de strenge lockdownmaatregelen. De centrale banken hebben gereageerd met steunmaatregelen, maar die zijn niet voldoende om de krimp te compenseren. 
Bron: AXA