PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens legt uit waarom de meest kapitaalkrachtige Belgen geen of nauwelijks effectentaks betalen: “De reden is eenvoudig: de allerrijksten hebben hun vermogen niet op effectenrekeningen staan en ontsnappen zo probleemloos aan de taks.”

De effectentaks laat het kapitaal van de allerrijksten in ons land ongemoeid en treft vooral de middelgrote vermogens. Dat blijkt uit cijfers die de PVDA-fractie in de Kamer opvroeg bij minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

De linkse partij zet het debat over de fiscale hervorming op scherp. “De regering maakt zich sterk dat ze met haar fiscale hervorming de breedste schouders een eerlijke bijdrage zal vragen. De effectentaks kan die ambitie onmogelijk waarmaken. Ook niet als je het belastingtarief zou verdubbelen, zoals Vooruit-voorzitter Conner Rousseau voorstelt. De regering zal het over een andere boeg moeten gooien, wil ze haar mooie woorden over eerlijke fiscaliteit nakomen. De miljonairstaks van de PVDA dient zich hier perfect toe”, aldus Peter Mertens.

Volgens de website derijkstebelgen.be van journalist Ludwig Verduyn wonen er in ons land minstens 37 miljardairs. De cijfers van minister Van Peteghem tonen hoe zij volledig aan de effectentaks ontsnappen: er zijn nul belastingplichtigen met een vermogen van minstens 1 miljard euro die effectentaks betalen. Ons land kent volgens derijkstebelgen.be ook 187 multimiljonairs met een vermogen tussen de 100 miljoen en 1 miljard euro. Binnen deze vermogenscategorie vinden we amper zeventien belastingplichtigen die een effectentaks betalen.

De effectentaks schiet volgens Peter Mertens op minstens twee vlakken tekort om de grootste vermogens te kunnen treffen: “Met een belastingtarief van amper 0,15% legt de regering sowieso al weinig ambitie aan de dag. Verder is de belastbare basis bijzonder klein. De taks geldt alleen voor effectenrekeningen, niet voor aandelen op naam. Laat het net de miljonairs en de miljardairs zijn die aandelen op naam bezitten. Gevolg: zij ontsnappen in zeer grote mate aan de effectentaks. Dat was onze kritiek bij de invoering van de taks en dat tonen de cijfers van minister Van Peteghem nu zwart op wit”.

De regering ontziet met haar effectentaks de allergrootste vermogens en doet vooral aandeelhouders betalen die effectenrekeningen gebruiken om onder andere aandelen, obligaties en beleggingsfondsen te beheren.

“Wat wél werkt om de allergrootste vermogens te belasten, is onze miljonairstaks. Wij leggen die opnieuw op tafel nu de regering discussieert over een fiscale hervorming”, stelt Peter Mertens. De miljonairstaks die de PVDA naar voren schuift, richt zich zonder onderscheid op alle delen van het vermogen van de allerrijksten. Concreet gaat het om een belasting van 1% op de vermogens boven de 1 miljoen euro, 2% boven de 2 miljoen euro en 3% boven de 3 miljoen euro.

“De miljonairstaks brengt minstens 8 miljard euro in het laatje. Bijna twintig keer meer dan de opbrengst van de effectentaks. Met dat geld kunnen we investeren in pensioenen, gezondheidszorg en openbare diensten”, besluit Peter Mertens.