Miljardairs profiteren van Corona

Miljardairs profiteren van Corona

Ondanks de coronacrisis zullen de grootste multinationals ter wereld hun winsten in 2020 sterk zien stijgen, zegt Oxfam. De organisatie ziet het herstel na de crisis als een kans om de economie eerlijker te maken.
Eerder luidde Oxfam al de alarmbel over de gevolgen van de pandemie voor de meest kwetsbaren. In het nieuwe rapport Power, Profits and the Pandemic toont de organisatie dat tegelijk de grootste bedrijven ter wereld profiteren van de crisis.

Uit het rapport blijkt dat 32 van de grootste bedrijven ter wereld hun recordwinsten van de voorbije jaren nog verder zien groeien. Het gaat onder meer om techreuzen zoals Google, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft. Ze zien hun gezamenlijke winsten dit jaar naar verwachting met 46 miljard dollar stijgen.

Farmaceutische firma’s zoals Johnson & Johnson, Roche en Merck, zullen naar verwachting elk minstens 3 miljard dollar meer winst maken. In de lijst staan ook enkele van de grootste supermarktketens en voedings- en drankbedrijven, zoals Walmart en Nestlé.

‘In tegenstelling tot de financiële crisis, die ook de grootste bedrijven trof, lijkt de coronacrisis een zorgwekkende economische trend te versnellen: de concentratie van economische macht in de handen van een paar, steeds groter wordende bedrijven’, zegt Maaike Vanmeerhaeghe van Oxfam. ‘Dat ondermijnt het gelijke speelveld tussen bedrijven onderling en zal de bestaande ongelijkheden nog vergroten.’

De grote winsten van de bedrijven zouden minder problematisch zijn als ze met de rest van de samenleving zouden worden gedeeld, zegt de organisatie, ‘maar in plaats van een eerlijke fiscale bijdrage te betalen of de winst te herverdelen over werknemers, is de winst maar al te vaak voorbehouden voor een kleine elite’. Uit het onderzoek blijkt dat de 32 multinationals naar verwachting 88 procent van hun overwinst zullen uitkeren aan hun aandeelhouders, die zich meestal in de hoogste inkomensgroepen bevinden.

‘Het is dan ook geen verrassing dat de boom in pandemische winsten vooral ten goede komt aan de rijkste mensen ter wereld’, stelt Oxfam. ‘Zo is de rijkdom van de 25 rijkste miljardairs tussen half maart en eind mei met maar liefst 255 miljard dollar toegenomen. Lees verder via deze link.

O-VLD wil geen meerwaardetaks

O-VLD wil geen meerwaardetaks

Er komt geen meerwaardebelasting om de tekorten op te vangen. Dat heeft Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Begin deze maand bereikte de federale regering een akkoord over de effectentaks.
Op alle effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro zal een solidariteitsbijdrage van 0,15 procent per jaar worden gevraagd. De opbrengst, volgens de eerste voorzichtige inschattingen van de administratie zo’n 420 miljoen euro per jaar, gaat naar de financiering van de gezondheidszorg.

De vraag is echter of die taks zal volstaan. Op de vraag of er geen meerwaardebelasting op de winst die gemaakt wordt bij de verkoop van huizen of aandelen, moet komen antwoordde Lachaert heel duidelijk “neen”. “Voor Open VLD was dat bij de vorming van de regering een breekpunt “, zegt Lachaert. “Wij zouden niet in een regering stappen als er een dergelijke belasting zou komen. In het regeerakkoord staat dat er een eerlijke bijdrage zal komen van die personen die de grootste draagkracht hebben. Dat is die effectentaks. Meer komt er niet.”

“Er waren andere regeerakkoorden die vier miljard euro voorop stelden als opbrengst van zo’n meerwaardetaks. Daarvan hebben wij als liberalen gezegd: dat doen we niet. Als je miljarden opbrengsten wil hebben, dan komt dat niet terecht bij de sterkste schouders, maar bij de middenklasse. Dan leg je taksen op de middenklasse en dat willen wij absoluut niet.” Bron: De Morgen

Er komt dus geen rijkentaks, geen meerwaardetaks of vermogenswinstbelasting, maar alleen een bescheiden effectentaks van 420 miljoen euro per jaar dat naar de zorgsector gaat.
Komt dat bedrag dan nog bij de reeds beloofde bedragen of zit dat bedrag daar al ingecalculeerd?
Dat is niet duidelijk!

Voor Open VLD was het bij de vorming van de regering een breekpunt, dat er zeker geen rijkentaks kwam. Zo zei Lachaert: “Wij zouden niet in een regering stappen als er een dergelijke belasting zou komen.”

De andere partijen hebben dus duidelijk voor “de postjes” gekozen en zich niet aan hun verkiezings-beloftes gehouden. Het is duidelijk dat de andere partijen andermaal hun kiezers bedrogen hebben.

Maar op termijn zal er toch een rijkentaks komen, want Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft, volgens onze bronnen, een nieuw wetsontwerp in petto.

Wat houdt het wetsontwerp in?
Vincent Van Peteghem had in de regering maar één opdracht: vermijden dat binnenlandse verhuurders een belastingverhoging aangesmeerd krijgen.
Van Peteghem heeft voortgewerkt op de methode waar zijn voorganger Johan Van Overtveldt (N-VA) op broedde: dat van het fictieve inkomen voor buitenlandse panden.

Concreet zal de fiscus elk buitenlands vastgoed een kadastraal inkomen toekennen, op dezelfde basis als bij een binnenlandse woning. Het gaat om 150.000 panden, waarvan het gros in Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland.

Dat zal gebeuren op basis van informatie die de eigenaars moeten verschaffen aan de FOD Financiën. Ze krijgen een vragenlijst die ze begin volgend jaar moeten invullen. De fiscus vraagt een beschrijving van het pand, de ligging en de normale verkoopwaarde voor gebouwde goederen in de regio. Als de normale verkoopwaarde niet bekend is, moeten ze de aankoopprijs en het aankoopjaar doorgeven en de kostprijs en uitvoeringsdatum van de renovatiewerken.

De fiscus hoopt in maart 2022 alle informatie binnen te hebben, zodat de panden aangegeven kunnen worden in de aangifte van juni. Wie vanaf 1 januari 2021 een buitenlands vastgoed verwerft, krijgt vier maanden om die formaliteiten te vervullen.

Een andere belangrijke vraag is hoe de juistheid van de verklaring van de eigenaar gecontroleerd wordt. Iemand kan een krot verbouwen tot een villa en zwijgen over de uitgevoerde renovatiewerken. In eigen land gebeurt dan al wel eens een controle door het kadaster, maar in het buitenland is dat moeilijk.

Er wordt vanuit gegaan dat de meeste Europese landen dat zullen doen. Die gegevens worden sowieso uitgewisseld. En er wordt ook gewezen op de bestaande digitale technieken. ‘Ook voor controles in het binnenland worden tools als Google Earth gebruikt, bijvoorbeeld om te zien hoeveel dakramen er zijn’, zegt een fiscalist.

Men hoopt dat het verdwijnen van de rechtsonzekerheid en het lagere tarief meer Belgen zullen aansporen hun vastgoed in het buitenland aan te geven.

Crississfeer bij bedrijven

Crississfeer bij bedrijven

De coronacrisis geeft de economie een uppercut en trekt een spoor van vernieling door het Belgische bedrijvenlandschap. Sommige sectoren worden bijzonder hard getroffen, andere minder erg.

Corona heeft de inkomsten doen crashen, businessmodellen ontwricht, gewoontes dooreengeschud, veranderingen doorgeduwd. Wat blijft voor altijd anders? En vooral: welke kansen biedt dat?

De coronacrisis bezorgt de Belgische economie een nooit geziene klap. De productie van goederen en diensten tuimelde in het tweede kwartaal van 2020 met 14,5 procent omlaag. De scherpe daling van het consumenten- en ondernemersvertrouwen en van de uitvoer heeft een impact op de omzet in vele sectoren.
Maar de lockdown trof sommige sectoren harder dan andere. De bedrijfsdataspecialist Graydon berekende op basis van onder meer het facturatiegedrag de omzetontwikkeling in de verschillende sectoren. In de horeca- en eventsector is het een waar bloedbad. Maar er zijn nog veel verliezers, en slechts enkele winnaars. Enkele schaarse sectoren konden in de crisismaanden een hogere omzet realiseren.

Op de jobmarkt is de grote schok tot nu uitgebleven. De werkloosheidsgraad is nog niet omhoog-geschoten. De Nationale Bank en het Planbureau gaan er wel van uit dat door de crisis tienduizenden Belgen hun job verliezen.

Door het vangnet van de tijdelijke werkloosheid – op een bepaald moment zaten 1,2 miljoen werknemers volledig of deels in dat systeem – kon een explosie van de werkloosheid voorlopig worden vermeden. Heel wat bedrijven gaan er toch van uit dat ze aan het einde van dit jaar minder werknemers op hun loonlijst hebben staan. Het verwachte jobverlies verschilt per sector. De grootste klappen vallen wellicht in de horeca en in de evenementensector.

Wanneer is de crisis voorbij? Hoelang duurt het voor de economie van de klap bekomen is en de consumenten en bedrijven hun vertrouwen voor een stuk terugvinden? De onzekerheid daarover zet heel wat bedrijven ertoe aan hun investeringsplannen te herzien. Dat de crisis hun financiële reserves heeft aangetast, speelt daar een rol in.

Het terugschroeven of afblazen van investeringen is slecht nieuws voor de economie. De investeringen creëren vraag en ze leveren jobs op. Bovendien zijn de investeringen een vliegwiel voor innovatie in de economie, voor stijgingen van de productiviteit en voor de versterking van het concurrentievermogen.

De zware coronaklap heeft nog niet geleid tot een faillissementengolf. Integendeel, in de eerste negen maanden gingen 30 procent minder bedrijven over de kop dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van Graydon.

Dat lijkt bizar, maar heeft te maken met het moratorium op faillissementen dat dit voorjaar een poos gold om bedrijven uit de stormwind te zetten. En met de reddingsboeien (zoals het overbruggingsrecht, de bankkredieten) die zijn geworpen om bedrijven te helpen hun hoofd boven water te houden.
De bedrijfsleiders verwachten echter dat die dam ooit breekt en dat dan een faillissementengolf op gang komt die in sommige sectoren zwaar zal huishouden. Bron: De Tijd

Thuisverplegers krijgen premie

Thuisverplegers krijgen premie

Ook thuisverplegers krijgen premie van 985 euro bruto.
Na het ziekenhuispersoneel krijgen ook hun collega’s van de thuisverpleegkunde nog dit jaar een aanmoedigingspremie van 985 euro bruto. De sociale partners hebben daarover een akkoord bereikt. Voor thuiszorgorganisaties i-mens en Wit-Gele Kruis komt de premie als “het langverwachte hart onder de riem.”
Eerder deze maand was er al een akkoord met de vakbonden en werkgevers over de uitzonderlijke aanmoedigingspremie van 985 euro bruto voor de medewerkers in de ziekenhuizen. Het ging om een blijk van erkenning voor de zware inspanningen die het personeel heeft geleverd sinds de uitbraak van de coronapandemie. Nu is er dus ook een akkoord over eenzelfde premie voor de thuisverpleging.
“De federale regering erkent met deze premie de uitzonderlijke inzet van onze zorgverleners en toont dat ze de thuisverpleging een warm hart toedragen”, zeggen Karin Van Mossevelde van i-mens en Hendrik Van Gansbeke van Wit-Gele Kruis. “Onze mensen staan – evenveel als andere zorgverleners – aan de frontlinie en verdienen hiervoor terecht dezelfde waardering als de collega’s uit de ziekenhuizen.”
Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) reageert tevreden op het akkoord. “Ik ben vandaag erg verheugd dat we nu ook onze waardering kunnen tonen voor al het harde werk van de 8.553 medewerkers (VTE) die in loondienst werken in onze thuisverpleging”, aldus de minister. Volgens hem wordt ook intensief gewerkt aan een akkoord met het zelfstandig verplegend personeel.

Loonsverhoging in de zorgsector

Loonsverhoging in de zorgsector

De Vlaamse regering trekt 577 miljoen euro extra uit voor de zorgsector, boven op de 525 miljoen euro die eerder al voorzien was. Dat geld wordt al in januari voorzien, waardoor het personeel een snelle koopkrachtverhoging krijgt. Een duidelijk opgeluchte minister-president Jambon sprak op de persconferentie over ‘een nooit geziene inspanning’.

De Vlaamse regering bereikte dan toch een akkoord met de sociale partners in de zorgsector over de loon- en arbeidsvoorwaarden en het verminderen van de werkdruk. ‘Vlaanderen doet een nooit geziene inspanning voor het personeel in de zorg- en welzijnssector’, stak minister-president Jan Jambon (N-VA) van wal. Hij had het over een ‘stevig en uitgebalanceerd sociaal akkoord voor de periode 2021 tot 2025’.

De Vlaamse regering doet een extra inspanning van 577 miljoen euro per jaar, boven op de 525 miljoen euro per jaar die al voorzien was in het uitbreidingsbeleid. Van dat bijkomend budget gaat 412 miljoen euro naar het verhogen van de koopkracht van het personeel en 165 miljoen euro naar structurele maatregelen om de werkdruk te verlichten.

De totale injectie voor de Vlaamse zorgsector komt dus op 1,1 miljard euro per jaar. Minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) wees erop dat ook het geld dat door de vorige Vlaamse regering werd vrijgemaakt, daar nog bij opgeteld moet worden. Daardoor zou het extra budget in totaal 1,3 miljard euro bedragen.

Het akkoord zal ingaan op 1 januari 2021 en niet op 1 juli 2021, zoals eerder voorzien. Het personeel uit de zorgsector zal de koopkrachtverhoging daardoor zes maanden sneller krijgen. Een verpleegkundige met tien jaar ervaring zal zo’n 1.500 euro bruto extra (zes keer 250 euro bruto per maand) krijgen. Ook daarna loopt die 250 euro bruto per maand uiteraard nog door.

Voor het personeel van de woonzorgcentra zal het loon gemiddeld met zes procent stijgen, voor werknemers uit de gehandicaptenzorg, thuiszorg en kinderopvang gemiddeld met 4,5 procent.

De Vlaamse regering en de sociale partners onderhandelen al maanden over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector en over het verlichten van de werkdruk voor het personeel in de sector.

Nadat de federale regering een premie had beloofd voor het zorgpersoneel, werd de druk op Vlaanderen groter om ook met extra geld te komen. Daarover is nu eindelijk een akkoord. Bron: De Standaard

De vakbonden spreken van een mooi resultaat na moeizame onderhandelingen.

Voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden en voor extra jobs wordt 165 miljoen euro vrijgemaakt. Vakbonden en werkgevers werken de concrete maatregelen verder uit tegen 31 januari 2021. Bijkomend wordt er voor de woonzorgcentra 100 miljoen euro geïnvesteerd. Met dat bedrag kunnen in 2021 ongeveer 2.000 extra personeelsleden aangeworven worden. ‘Dit is een eerste stap om het personeelstekort aan te pakken’, vertelt Mark Selleslach van de christelijke vakbond ACV Puls. ‘Maar de komende jaren zal er nog veel meer in extra personeel geïnvesteerd moeten worden, ook in de andere sectoren. Ook voor de covid-crisis was dat al duidelijk.’

Van de 577 miljoen gaat er jaarlijks 411 miljoen naar loonsverhoging. De concrete verhogingen worden de komende weken verder uitgewerkt door de vakbonden en werkgevers. ‘Deze waardering van de bijzondere inspanningen tijdens de coronacrisis is écht noodzakelijk. Het voorakkoord is ook een erkenning van de dagelijkse inzet van tienduizenden werknemers in de non-profitsector’, aldus Selleslach.

Ook de socialistische vakbond BBTK spreekt van een mooi akkoord en is ervan overtuigd de steun van de achterban te krijgen. ‘De BBTK pleit al geruime tijd in zijn Zorgpact voor drie zaken: meer handen op de werkvloer, betere loon-en arbeidsvoorwaarden, meer opleiding en vorming. Dit akkoord bevat de financiële middelen om dit te realiseren. Deze elementen vinden we hierin terug’, vertelt federaal secretaris Johan Van Eeghem.

ACLVB, de liberale vakbond, noemt het akkoord een eerste stap in de goede richting, maar is nog voorzichtig. ‘De ACLVB ziet budgettaire duidelijkheid als een eerste stap naar een globaal inhoudelijk akkoord. De echte evaluatie zal pas kunnen gebeuren wanneer alle maatregelen geconcretiseerd zijn in een definitieve tekst’, aldus Gert Van Hees en Tommy Jonckheere, nationaal sectorverantwoordelijken non-profit.